De totala summerade utsläppen zink till vatten har minskat från cirka 89 till 80 ton mellan åren 2009-2016. Störst zinkutsläpp sker vid framställning och bearbetning av papper och trä.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2018Sidansvarig: Marie Eriksson