Utsläppen av zink till luft domineras av metallindustrins järn- och stålproduktion samt av produktionen av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2018Sidansvarig: Marie Eriksson