Utsläppen av zink till luft domineras av metallindustrins järn- och stålproduktion samt av produktionen av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 14 mars 2017Sidansvarig: Marie Eriksson