Förbränning av biomassa är den största källan till utsläppen av zink.