Zinkhalterna i grundvatten har minskat betydligt sedan slutet av 1990-talet. Detta beror på minskad deposition av luftburet zink. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2016Sidansvarig: Karl Lilja