Utsläppen av växthusgaser från produktion av el- och fjärrvärme samt uppvärmning av bostäder och lokaler varierar. Utsläppens variation mellan åren beror till stor del på variationer i utomhustemperatur och nederbörd.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2018Sidansvarig: Frida Löfström