Utsläppen av växthusgaser från generering av el- och fjärrvärme samt uppvärmning av bostäder och lokaler varierar. Utsläppens variation mellan åren beror delvis på variation i väder och temperatur.