Hushållens utsläpp står för ungefär 80 procent av de totala utsläppen orsakade av konsumtion, räknat som offentlig konsumtion och hushållens konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2016Sidansvarig: Maja Cederlund