Utsläppsminskningar sker framför allt i den icke-handlande sektorn.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Katarina Wärmark