Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, har ökat med 132 procent mellan 1990 och 2014. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2017Sidansvarig: Erik Adriansson