Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, har ökat med 132 procent mellan 1990 och 2014. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.