Utsläppen av växthusgaser från bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan år 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar bland annat beroende på ökade skatter och priset på olja.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018Sidansvarig: Frida Löfström