Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2016Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali