Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali