Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn har ökat de senaste två åren.