Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.