Sedan 2008 har utsläppen av växthusgaser från personbilar minskat, men utsläppsminskningen har nu saktat in. De positiva effekterna av energieffektivisering och biobränslen motverkas av att trafiken ökar.