Minskningen av utsläpp från personbilar och lätta lastbilar har stannat av. Effekterna av bränslesnålare bilar och biobränsle är mindre än effekten av att trafiken ökar. Utsläpp från tunga fordon fortsätter att minska.