Utsläppen av växthusgaser från industrin börjar öka efter lång period av minskningar.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018Sidansvarig: Johannes Morfeldt