Det ovanligt varma vädret 2014 ger lägre utsläpp från produktion av el- och värme, vars utsläppsnivå är väldigt väderberoende.