Utsläppen från arbetsmaskiner har varierat under de senaste decennierna, men åtgärder krävs för minskningar framöver.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Therese Lundblad