Hushållens utsläpp står för två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade utsläppen. Resterande tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Jonas Allerup