Istället för att mäta utsläpp utifrån vad som produceras, kan utsläppen mätas utifrån ett användarperspektiv. Alla produkter som produceras går till en användare – till konsumtion i Sverige, till en investering eller lager. Eller så går produkten på export. För alla dessa användare kan utsläpp kopplas.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2016Sidansvarig: Maja Cederlund