Utsläpp från offentlig konsumtion och investeringar står för mer än en tredjedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp. Tre fjärdedelar av utsläppen sker i andra länder.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Jonas Allerup