70 procent av växthusgasutsläppen från Sveriges exportföretag sker i andra länder, eftersom de varor vi exporterar ofta består av delar som även tillverkats utomlands.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2016Sidansvarig: Jonas Allerup