70 procent av växthusgasutsläppen från Sveriges exportföretag sker i andra länder, eftersom de varor vi exporterar ofta består av delar som även tillverkats utomlands.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Jonas Allerup