År 2014 släppte Sverige ut 54,4 miljoner ton. Mellan 1990 och 2014 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 24 procent. De långsiktiga minskningarna beror på åtgärder i flera sektorer, medan skiftningar i väder och konjunktur kan ge kraftiga mellanårsvariationer.