Den skandinaviska vargstammen är inavlad men den genetiska statusen har förbättrats. Den genomsnittliga inavelsgraden i den skandinaviska populationen har sedan 2007 sjunkit från 0,30 till 0,24. Enligt riksdagsbeslut i december 2013 har den svenska vargstammen en gynnsam bevarandestatus.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2016Sidansvarig: Per Sjögren-Gulve