De totala utsläppen av svaveldioxid var cirka 34 000 ton under år 2015. Ungefär 98 procent av utsläppen från internationella transporter kommer från sjöfarten och resterande två procent från flyget.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali