Utsläppen av svaveldioxid minskar kraftigt. Den främsta orsaken är övergången till bränslen med lågt svavelinnehåll.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Anna Forsgren