Utsläppen av svaveldioxid, SO2, har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränslen med lågt svavelinnehåll.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg