Utsläppen av svaveldioxid från internationella transporter har minskat sedan år 2005.