Uppvärmning är den största källan till utsläpp av sot.

Sidan senast uppdaterad: 22 februari 2016Sidansvarig: Anna Forsgren