Uppvärmning är den största källan till utsläpp av sot.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Anna Forsgren