Diagrammet visar alla data för halterna av sot i luft som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.