Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan var 14,5 procent eller 8 690 671 hektar skyddad, enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2018 års slut. Att bilda naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2019Sidansvarig: Olle Höjer