Genomförande av naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2019Sidansvarig: Olle Höjer