I var femte kommun var mindre än en procent av landytan skyddad enligt miljöbalken, vid utgången av 2015. En dryg tiondel av Sveriges landyta var skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde.

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2018Sidansvarig: Olle Höjer