Partiklar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. De beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige. De årliga variationerna är stora, men trenden är att partikelhalterna minskar.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2018Sidansvarig: Helena Sabelström