Utsläppen av små partiklar (PM2,5) har nästan halverats sedan 1990, men utsläppen från uppvärmning är i stort sett oförändrade.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Anna Forsgren