Utsläppen av små partiklar (PM2,5) har nästan halverats sedan 1990, men utsläppen från uppvärmning är nästan oförändrade.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Anna Forsgren