Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5. Trenderna skiljer sig åt mellan de olika stationerna.