Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5. De visar motsägelsefulla trender med varierande halter i Malmö och minskande i Stockholm.