Utsläppen av grova partiklar (PM10) var cirka 38 000 ton under 2015. Det är en minskning med 32 procent sedan år 1990. De största utsläppen kommer från transporter och från industrin.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali