Utsläppen av grova partiklar (PM10) var cirka 34 000 ton under 2014. Det är en minskning med 33 procent sedan år 1990. De största utsläppen kommer från transporter och från industrin.