Halterna av PFOS i sillgrissleägg har ökat tydligt sedan början av 1970-talet, men planat ut under senare år. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2019Sidansvarig: Elisabeth Nyberg