Egen uppvärmning med ved i bostäder och lokaler står för nästan tre fjärdedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Anna Forsgren