Vedeldning står för drygt två tredjedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali