De årliga maximala åttatimmarsmedelvärdena av marknära ozon som uppmätts i regional bakgrund visar en svag minskning sedan början av 1990-talet. Generellt är halterna högre i södra Sverige än i norra. Ozon påverkar människors hälsa och vegetationen negativt.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström