Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen (MKN) för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2016.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström