Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen (MKN) för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2015.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström