År 2016 hade, liksom tidigare år, Staffanstorp, Rödeby och Malmö de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström