År 2014 hade Staffanstorp, Malmö och Rödeby de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.