År 2015 hade Staffanstorp, Rödeby och Malmö de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

Sidan senast uppdaterad: 24 oktober 2016Sidansvarig: Helena Sabelström