Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Halterna är högre på landsbygden till skillnad från andra föroreningar.