Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Till skillnad från andra föroreningar är halterna generellt sett högre på landsbygden än i städerna.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström