De högsta halterna av marknära ozon i regional bakgrund (landsbygdsmiljö) förekommer särskilt vid kusterna och i högt belägna områden. Marknära ozon påverkar både människors hälsa och vegetationen negativt.