De högsta halterna av marknära ozon förekommer i landsbygdsmiljön. Exponering påverkar människors hälsa negativt och orsakar dessutom stora förluster inom jord- och skogsbruket varje år.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström