Under 2016 ökade den skyddade arealen med över 35 000 hektar i Sverige. Ökningen utgörs till stor del av skog och berör alla län. Den största ökningen skedde i Västerbottens län.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2017Sidansvarig: Ulrika Wahlström