Antalet statliga naturreservat som beslutas i Sverige ökade kraftigt under 2016, och har nästan dubblerats jämfört med år 2015. Vid årsskiftet 2016-2017 fanns det totalt 4 213 statliga naturreservat i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2017Sidansvarig: Ulrika Wahlström