Antalet statliga naturreservat som beslutas i Sverige var på en fortsatt hög nivå 2018. Vid årsskiftet 2018-2019 fanns det totalt 5 086 beslutade statliga naturreservat i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2019Sidansvarig: Birgitta Olsson