Att öka myndigheternas miljökrav i de offentliga upphandlingar som genomförs är en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen. År 2017 ställde myndigheterna miljökrav i cirka 74 procent av det totala upphandlingsvärdet.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2018Sidansvarig: Annemay Ek