Här visas utsläpp av metaller från de cirka 1000 företag i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter.