Här visas det totala jaktuttaget och annan känd dödlighet utanför renskötselområdet.