Här visas det totala jaktuttaget och annan känd dödlighet inom renskötselområdet.