Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 1 220 lodjur i Sverige. Populationen är fortsatt över referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus. I jämförelse med förra året har antalet familjegrupper minskat från 221,5 till 205,5.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2017Sidansvarig: Linda Ersson