Sedan början av 1990-talet har utsläppen av kvicksilver (Hg) till luft i Sverige minskat med nästan tre fjärdedelar. Det beror på att användningen av Hg minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali