Utsläppen av kvicksilver, Hg, till luft har minskat med nästan tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på att användningen av kvicksilver har minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali