Utsläppen av NOx till luft från internationella transporter har ökat kraftigt sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali