De totala utsläppen av kväveoxider till luft från internationella transporter var cirka 112 000 ton under år 2015. Cirka 92 procent av utsläppen kommer från sjöfarten och cirka åtta procent från flyget.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali