Kväveoxidutsläpp från internationella transporter minskar sedan år 2007.