Utsläppen av kväveoxider (NOx) har halverats sedan 1990. Huvudorsaken är minskade utsläpp från transporter, som minskat med två tredjedelar sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Anna Forsgren