Utsläppen av kväveoxider (NOx) har halverats sedan 1990. Utsläppen från exempelvis förbränning inom industri och energi minskar, medan utsläppen från personbilar fortsätter att öka.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2016Sidansvarig: Anna Forsgren